Sruby

Srubové domy

V současné době se srubové stavby začínají těšit velké přízni. Lidé si stále více uvědomují, jaké výhody přináší život v dřevěném domě. Hlavní stavební materiál je zde dřevo v podobě silných trámů. Trámy se vzájemně propojují, a tím vznikají stěny a stropy. Způsob výstavby a délka se liší dle použité technologie. Srubové stavby svými vlastnostmi vysoce převyšuje vlastnosti silikátových staveb. Dřevo má mnoho skvělých vlastností. Je to nejekologičtější stavební materiál. Skrývá v sobě nosný materiál domu a zároveň funkční izolaci. Díky schopnosti regulace vlhkosti vytváří uvnitř srubu příjemné prostředí a to zejména pro osoby se zvýšenými respiračními nároky. Pobyt uvnitř dřevěné stavby působí blahodárně na své obyvatele, hýčká je a odbourává stres.

Srubové stavby mají nízké energetické nároky na vytápění a tudíž spotřebu energie. Úspory mohou tak dosáhnout až 50%. Tepelně izolační vlastnosti dřeva u srubových staveb dovolují minimální použití izolací. Tím se snižují náklady, zrychluje se výstavba a šetří životní prostředí. Při kombinaci s moderními ekologickými způsoby vytápění, energetické úspory dále rostou. Při výstavbě využíváme klasickou kanadskou technologii, norskou technologii a technologii jejíž klády jsou z vnější strany přirozeně zaoblené z vnitřní strany rovné a ve spojích opět zaoblené.Tím je úprava praktičtější pro užívání a pohledově příznivější, nežli u klasického srubu. Způsobem výstavby, šikovností a zkušenostmi našich odborníků lze dosáhnout dokončení stavby srubu ve velmi krátkém termínu. Stavby z masivních dřevěných prvků si žádají technologické přestávky. Délka těchto přestávek je přímo závislá na druhu použitého dřeva.

Mohutné trámy, z nichž se srub skládá, působí na svého obyvatele velmi silným dojmem. Srubová stavba má své specifické kouzlo, prostor uvnitř domu je plně ovládnut dřevem. Přirozené vlastnosti tohoto skvělého tradičního materiálu ovlivňují prostředí a život ve srubu. Velkým plusem srubové stavby je poměrně snadná údržba a životnost, která dosahuje při správném konstrukčním řešení  a vhodné údržbě až stovky let.

Pořízení srubu však neznamená pouze zvolit zdravý způsob bydlení, je to především vyjádření životního stylu obyvatel.

Každá srubová stavba je jedinečná a proto nenabízíme katalogové domy. Opravdový srub musí být unikátní originál vytvořený právě pro Vás!