Srub v Těptíně

Srub v Těptině, rok 2009

Jako ukázkovou stavbu jsme si vybrali dvougenerační srub, jehož výstavba v současné době probíhá v obci Těptín. Jedná se o rodinný dům s 2.NP.Investorem je Mudr. Benda a je velkým milovníkem dřevostaveb. Z hlediska výstavby je prováděn norskou technologií a je vyhotoven z masívu až do štítu a má tvar do písmena L. Celková stavba má výšku 8,75 m a je dokonalým tesařským dílem našich mistrů z hlediska náročnosti řešení stropních konstrukcí. Dům si sedl za 16 měsíců o 23cm. Klády u norské technologie jsou z vnější a vnitřní strany rovné, což přispívá praktičnosti a zvyšuje užitnost.

Ke stavbě je použita borovice z oblasti Tajgy, která je výbornou volbou díky struktuře, vzhledu a vlastnostem tohoto druhu dřeva. Z estetického hlediska je vyjímečná minimem výskytu suků a kazů dřeva. Pro umožnění provádění stavebních prací bylo zapotřebí naší firmou vybudovat přístupovou komunikaci, odstranit stávající stavbu chaty, vyvrtat studnu, vyhotovit základovou desku.

Základová deska je již hotová a na začátku června 2009 je naplánovaný příjezd kamionů s rozmontovaným srubem. Společně se srubovým domem byl v zakázce požadavek na vybudování srubové garáže. Jako pozornost od firmy Monivet - Tajga s.r.o. získal investor dárek v podobě zahradního altánku zřízeného stejnou technologií jako srub a garáž. Ke každé výstavbě je na staveništi instalována webkamera, aby investor mohl sledovat průběh stavebních prací v reálném čase.
Dle zvyku a standardů naší firmy je investor vyzván k návštěvě výrobní linky, prohlídky dokončeného srubu a převzetí miniatury svého budoucího srubu.


Návštěva výrobní linky v Ruské Tajze


Mudr. Benda na prohlídce

Montáž srubu ve výrobní lince

Přebírání makety srubu
Přípravné práce


Zřizování komunikace

Hotová komunikace

Nutné kácení

Pohroma

Úklid pozemku

Základové pásy pro garáž
Vybudování základů srubu


Rozmístění výztuže a isolace

Betonáž

Hotová deska

Vykládka rozloženého srubu z kamionu a rozmístění dle přesných instrukci


Příjezd srubu

Asistence

Zkušený strojník

Ochrana před poškozením

Menší části ruční vykládkou

Asistence mechanizace

Přesné umístění

Rozložení dle plánu

Vše vyskládáno a rozmístěno

Sestavování srubuZahájení montáže

Montáž srubu

Dokončení přízemí

Po třech týdnechDokončení montáže

Zahradní altánek před umístěním

Celkový pohled

Detail skladby prizem

Srubová garáž

Hlavní střešní nosník garáže

Položena střešní krytina a úprava povrchu srubu nátěry
První technologický nátěr s odstínem červené pínie

Garáž po dokončení střechy ve stejném odstínu

Boční pohled na dům - zadní část


Sestavený zahradní altán

Levé křídlo srubu

 Celkový pohled

Detail 2.NP zadní část domu


Pohled na levou část zadního štítu

Řešení spoje prizem


Interiér srubu - příčky z masivu


Pohled na vnitřní řešení ukotvení stropních nosníků

Detail vnějšího spoje prizem do tvaru L

Konvektor Fan-Coil
topení pro francouzská okna


Podlahové topení

Řešení komínu krbo-pece v interiéru obývacího pokoje

Řešení komínu v interiéru

Střešní tepelná izolace z ovčí vlny- pokládka

Střešní tepelná izolace

Srub po technologické přestávce před osazením oken a doúpravy interiéruPřed osazením oken srubu


Před osazením oken srubu

Detail venkovního selského podbití 

Pohled na podbití srubu

Celkový pohled na zadní část srubu

Boční část srubu

Podlaha před pokládkou krytiny
 


Podlaha srubu před pokládkou krytiny

Detail izolace mezi patry, řešení stropního podbití

Pohled do horního patra srubu

Detail stropního podbití přízemí


Interiér vchodová část srubu

Řešení stropu a vnitřního podbití galerie

Řešení stropu a vnitřního podbití srubu

Detail řešení podbití stropního přechodu do tvaru L

Detail rohu stropu srubu

Detail vnitřního podhledu ložnic ve 2.NP

Detail vnitřního podhledu srubu

Hospodářská místnost

Hospodářská místnost srubu

Detail vývodu elektriky (nehořlavé dvoj krabice)

Detail vývodu elektriky (zásuvky) ve srubu

Detail rohu místnosti

Detail rohu místnosti srubu

Ložnice ve 2. NP před rozdělením příčkouPodkrovní pokoj srubu

Celkový pohled ložnice 2.NP - detail krbového komínu v 1.NP jako alternativní zdroj vytápění horních ložnic

Podkroví srubu 2

Detail vývodu komínu do střechy
Detail vývodu komína srubu

Vyhotovení příčky ložnic

Vnitřní příčka srubu

Příčka před vyplněním vlnou Isolena
Příčka před vyplněním vlnou Isolena

Příčka tl.10cm

Příčka srubu u dveří

Další pohled vnitřní příčka ze vstupní haly

Další pohled vnitřní příčka srubu

Příčky jsou opláštěny borovicovými palubkami

Příčky jsou opláštěny palubkami

Detail napojení příčky nosnou stěnu srubu z masivu po tech. pauze

Detail napojení příčky na stěnu srubu z klád

Ukázka řemeslného umění napojení příčky 2.NP
(napojení stěn)

Ukázka řemeslného umění

Detail přiznání hlavního střešního nosníku do interiéru ve 2.NP

Detail řešení stěn v podkroví

Detail izolace stropu vlnou Isolena v mezipatří

Detail izolace stropu vlnou Isolena
Srub s osazenými okny a dveřmi
Osazená dřevěná okna Geus

Osazená dřevěná okna

Pohledy oken a dveří 

Provedení oken a dveří

Boční část srubu

Boční část srubu

Vnitřní pohled - okna
 
Vnitřní pohled - okna

Izolace rámu oken (Isolena)

Izolace rámu oken (Isolena)

Dřevěné okenice

Dřevěné okenice
Srubová garáž také po technologické přestávceZadní stěna garáže

Zadní stěna srubové garáže

Celkový boční pohled garáže

Celkový boční pohled na srubovou garáž

Venkovní podbití střechy v selském stylu

Masivní boční podbití střechy srubové garáže
Průběžné dokončovací práce na srubu

Interiér srubu

Interiér

Detail francouzského okna

Francouzské okno

Interiér obývacího pokoje - galerie - přízemí

Interiér - přízemí

Řešení oken galerie

Řešení oken

Vnitřní pohled z chodby do galerie

Vnitřní pohled

Celkový zadní pohled srubu s přesahy
Perfektní zpracování

Okno

Okno

Podkrovní ložnice - dokončení

Podkrovní pokoje

Místnost pro hosty v podkroví s kuchyňkou
Místnost v podkroví

Pohled ze spodu

Spodní pohled

Rohová část L napojení srubu

Rohová část

Venkovní detail propojení prizem

Detail propojení prizem

Přesahy prizem pod střechou

Srubové prvky

Celkový pohled - čelní část

Čelní pohled

Zadní část srubu

Zadní část srubu

Dveřní a okenní otvory s obložkami

Dveřní a okenní otvory s obložkami

Detail okna v čelní části srubu


Detail okna v čelní části srubu

Koupelnové obklady - vana


Koupelnové obklady - vana

Koupelnové obklady

Koupelnové obklady

Detail vnitřní obložky okna

Detail vnitřní obložky okna

Detail venkovní obložky okna

Detail venkovní obložky okna

Celkový pohled

Celkový pohled
Průkaz energetické náročnosti budovy.Průkaz energetické náročnosti budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy

 

Zpět na Referenční stavby