Předrealizační fáze

Předrealizační fáze výstavby srubu

Pokud jste pevně rozhodnuti pro výstavbu srubu a konkrétní model, je vhodné uvažovat o případných úpravách projektu. V případě Vašeho zájmu jsou naši sruboví architekti ochotně k dispozici. Na osobní schůzce s Vámi prokonzultují veškeré Vaše otázky, připomínky či požadavky na změnu dispozic. Seznámí Vás s filozofií srubové stavby a společně vyberete nejvhodnější řešení budoucího domu.

Poté, co architekti zapracují případné změny do dokumentace, přichází fáze žádosti o stavební povolení na stavebním úřadě příslušného kraje či obce. Je to poměrně složitý proces trvající až několik týdnů. Díky kvalitnímu zpracování podkladů a důvěryhodnosti naší firmy, je přidělení stavebního povolení samozřejmostí.

Během vyčkávání na rozhodnutí stavebního řízení, probíhají četné konzultace se stavbyvedoucím a mistry, kteří budou vaši zakázku realizovat. Jsou to fundovaní stavebníci s mnohaletými zkušenostmi ve výstavbě srubů. Poskytují klientům poradenství při výběru druhu dřeva pro stavbu a ostatních materiálů pro interiér či exteriér.   

Dále je třeba geodetické vytyčení polohy, respektive hran budoucího domu na pozemku. Fáze 2. - Výroba a doprava