Montáž srubu a zastřešení

Montáž srubu, impregnace a zastřešení

Montáž srubu probíhá pod přísným dohledem, každý prvek musí přijít přesně na své místo. Jednotlivé prvky srubu jsou v přesném pořadí přivezeny, složeny  a rozmístěny tak, aby montážní práce probíhaly co nejefektivněji. Srub na pozemku investora sestavují ti samí montéři, co jej sestavovali ve výrobní lince. Tímto je zaručena bezchybnost montáže, protože montážní skupina provádí sestavení v krátké době, již podruhé. Způsob a rychlost montáže srubu se liší dle použité technologie. Firma Monivet s.r.o. staví sruby technologií Kanadskou a Norskou. Používají se speciální tesařské spoje, které zaručují pevnost a těsnost. Lehčí prvky se usazují ručně, mohutnější nosníky pomocí jeřábu.
Dřevo je opatřováno ochrannými nátěry, které ovšem dřevo "neuzavřou", ale umožní mu dýchat.

Do prostoru mezi trámy je umisťována izolace ISOLENA z ošetřené přírodní ovčí vlny. Eliminuje tepelnou prostupnost mezi spoji trámů a klád. Díky svým skvělým vlastnostem je pro sruby nejvhodnější a  nenahraditelná.
Výstavba probíhá velice rychle díky zkušebnímu "sestavení" ve výrobní lince. Odpadají tím drobné úpravy a téměř jakékoliv dodělávky při výstavbě. Každý prvek přesně zapadne do zámků. V jednotlivých prvcích jsou v průběhu sestavování na čisto vyfrézovávány "tunely" pro rozvody. Je tedy možné, aby investor až do poslední chvíle mohl upravit rozmístění světel či zásuvek.

   Rychlost výstavby srubu je až blesková, dům Vám doslova roste před očima. Současně při sestavování obvodových stěn vznikají vnitřní příčky. Srub se doposkládá do úrovně střechy včetně štítu.
Nyní vzniká konstrukce krovu, nejčastějšího typu krokevního krovu. Po osazení krovu jsou uchyceny krokve. Rozloží se paropropustná fólie JUTADACH a připraví se připraví se rošty ze střešních latí. Skladba izolací střechy se liší dle použité krytiny. Pokrývač položí střešní krytinu, a tím zatíží dům.


V tuto chvíli si srubová stavba žádá technologickou přestávku. Její délka závisí od použité konstrukční technologie a pohybuje se od cca 5 - 8 měsíců ( norská ) až po 1 - 1,5 roku ( kanadská ). Vliv na délku této přestávky má i druh použitého dřeva. Hlavním důvodem technologické přestávky je vysychání a sesedání srubu, které u kanadské činí 7 - 10cm a norské 3 - 5cm. Prvky a stavba si musí sednout, aby bylo možno pevně stanovit rozměry stavebních otvorů a dle toho vyrobit dveře a okna na míru.

V tuto chvíli je nutné zbrousit a upravit povrch všech dřevěných částí před konzervací. Nastupují specialisté na péči o dřevo a provádí venkovní a vnitřní ochranné impregnace všech  prvků.
   Naše firma v tomto směru využívá nejlepší prostředky, které jsou zároveň nejekologičtější - přírodní oleje a vosky.  Dle zkušeností je tato volba správná.
Prvotní ochranou dřevěných prvků srubu je borová sůl - Bochemit, dále se nanáší základní olej a poté koncový olej s pigmenty, který chrání dřevo před UV zářením.
 
Základní olej Kreidezeit je vyroben převážně z fermeže z lněného a Balzámového terpentinového oleje. Do finálního nátěru-koncového oleje se pak domíchává barvivo ke kterému používáme kvalitní pálené zemní a minerální pigmenty. Po 7 letech se provádí konečná impegnace opětovným nanesením finálního nátěru s pigmenty, tím srub získá trvalou ochranu pláště. Dřevo získá odolnost proti klimatickým vlivům a zhoubnému působení dřevokazných škůdců.
Na fotografiích níže je uveden srub po dokončení montážních prací. Jako stavební materiál byla použita borovice, která i po šesti měsících bez jakéhokoliv ochraného nátěru si zachovává svou charakteristickou jantarovou barvu. Tyto vlastnosti jsou podmíněny zejména zimní těžbou, kvalitou růstu a nadmořskou výškou dané oblasti odkud dřevo pochází.Dokončení montáže - příprava před impregnací.

Fáze 3. - Základová deska   ||  Fáze 5. - Osazení oken, dveří a dokončovací práce

Předrealizační fáze || Výroba a doprava