Základová deska

Základová deska srubového domu

V první řadě je nutné vytyčit hrany základové desky dle situačního plánu projektové dokumentace. Výsledná poloha budoucího domu není náhodná. Před určením přesného místa jsou prováděny proměřování k odhalení patogeních zón. Klade se velký důraz na umístění domu mimo tyto zóny, které jsou nepříznivé pro lidský organizmus.
V této fázi se zahajují stavební práce. Beton pro tuto desku se používá minimálně B20 - B25 a klade se důraz na míru zhutnění. Vykopou se základové pasy pod budoucími nosnými zdmi umístíse tzv. zemnění, rozvody ing. sítí a vzniklé rýhy se zaplní betonem. Podklad samotné desky musí být zřízen z tzv. makadamu ( zhutněná vyrovnaná vrstva kameniva frakce 0/63 ). Deska se částečně vybetonuje, vytvoří se rovina a nechá se tzv. zavadnout. Na tuto rovinu jsou rozprostřeny izolace a to nejdříve antiradonová ROOFTEK PRO ALU MINERAL a v další vrstvě je položena hydroizolace Glastek 40 mineral. Poté se na vzniklou rovinu rozprostřou izolační desky Styrodur z tvrzeného polystyrenu. Slouží jako integrovaná tepelná izolace zvyšující komfort budoucího domu. Desky jsou rozprostřeny pouze v ploše budoucích místností. Pod nosné zdi se neumisťují ( obr. 2 ). Izolace je zakryta horní výztuží a vše je zalito betonem do finální výšky.  Pro úplné vytvrdnutí betonu na požadovanou pevnost je nutná technologická přestávka v délce 3 - 4 týdnů.

Základová deska je konstrukce, která musí být kvalitně provedena, má na starosti stabilitu a podporu celého domu.

Základové pásy

Rozmístění výztuže

Zúčastněné mechanizmy

Betonáž

Úprava povrchu

DobetonovánoFáze 2. - Výroba a doprava   ||  Fáze 4. - Montáž srubu, impregnace a zastřešení

Výroba a doprava || Osazení oken, dveří a dokončovací práce