Výroba a doprava

Výroba srubového domu

Výstavba srubu ve výrobní haleTento proces v prvotní fázi probíhá v naší výrobní lince. Je to prostor chráněný před klimatickými vlivy, který slouží jako ideální prostředí pro prvotní výstavbu vašeho srubového domu.

Ve chvíli, kdy je investorem a projektanty odsouhlasena podoba půdorysu srubového domu a je vyhotoven projekt včetně studie srubu a vizualizací,  dokumentace je  odeslána do výrobního závodu. Zde naši pracovníci provedou výběr vhodných stromů - kmenů přímo v lese. Určené stromy jsou poraženy a dopraveny do výrobní linky, kde jsou ručně zbaveny kůry. 
  Uzavřená část výrobní halyPoté jsou kmeny upravovány na stavební prvky srubu a ihned osazovány do konstrukce.Na budování srubu se podílí mnoho zkušených tesařů a odborníků.  Pokud výška srubu nepřesahuje výšku výrobní linky, je srub zhotoven v jednom celku. U vyšších staveb je zřízeno nejprve první podlaží, poté je rozebráno  a začne výstavba druhého podlaží a krovu - dle řešení domu.


Fotodokumentace klíčových a důležitých spojů a detailů je k odsouhlasení odesílána stavbyvedoucímu a investorovi.Po posouzení o správnosti Mistr tesař vyměřuje místa řezů       provedení je odeslán souhlas k rozebrání konstrukce. V případě dělené výstavby na spodní a horní část srubu se tento proces opakuje u každé zvlášť.
Vedoucí realizační party ručí svým podpisem o kvalitě materiálu a správném zhotovení.

Průběh celé výstavby srubu nanečisto, má investor možnost sledovat prostřednictvím webkamery. Má tedy úplný přehled o tom, jakým způsobem a jak rychle probíhá výstavba. Doprava srubu do místa finální výstavbyPřed dokončením srubu ve výrobní lince, poskytuje Monivet s.r.o. jako standartní službu dopravení investora do míst výrobní linky, kde odsouhlasí rozebrání poslední části srubu a symbolicky převezme maketu svého srubu.Transport a ubytování je zprostředkováno firmou Monivet s.r.o. Ihned jak je srub sestaven, jsou jednotlivé klády a prvky přesně očíslovány a jejich poloha v konstrukci je zaznamenána do tabulek. Podle těchto tabulek bude srub na určeném místě přesně sestaven. Fáze 1. - Předrealizační fáze   ||  Fáze 3. - Základová deska

Montáž srubu, impregnace a zastřešení || Osazení oken, dveří a dokončovací práce